پک انجیر 25 گرمی

قیمت اصلی ﷼60,000 بود.قیمت فعلی ﷼30,000 است.

پک بادام زمینی 40 گرم

قیمت اصلی ﷼17,000 بود.قیمت فعلی ﷼9,800 است.

پک خرما 25 گرمی

قیمت اصلی ﷼20,000 بود.قیمت فعلی ﷼9,800 است.

پک پسته 25 گرمی

قیمت اصلی ﷼60,000 بود.قیمت فعلی ﷼30,000 است.

پک کشمش 40 گرمی

قیمت اصلی ﷼17,000 بود.قیمت فعلی ﷼9,800 است.

پک کودکان 40 گرمی

قیمت اصلی ﷼17,000 بود.قیمت فعلی ﷼9,800 است.